?>
Comprar camisetas de fútbol y uniformes de fútbol para los equipos de fútbol en nuestra tienda y recibir personalización gratuita. camisetas de fútbol personalizados incluyen logotipo del equipo, número.
 • Camisetas de futbol baratas
 • koszulki koszykarskie nba,koszulki nba
 • www.xn--taniestrojepikarskie-1ld.com
 • www.koszulkirowerowedamskie.com
 • réplicas de relojes
 • www.maillotdefootballpascher.be
 • Maillot de foot acheter
 • Chaussure de foot vente en ligne
 • Totalmente de fútbol vende camisetas de fútbol para equipos y clubes y garantizada por día del juego! Haga clic aquí para aprender cómo crear camisetas de fútbol personalizado para su equipo!

  Pilk e-demokraatia tööriistakasti

  Eile toimus Tallinna Ülikoolis arutelu e-demokraatia lahenduste üle. Prantsuse Instituudi kutsel viibis Tallinnas Valentin Chaput, kes on üks võtmetegelasi Prantsuse digidemokraatia algatuste juures. Kuna järgmisel nädalavahetusel Pariisis toimuva OGP aastakogunemise üks teemasid on e-demokraatia tööriistakasti loomine, siis sai see vestluse läbivaks teemaks.

  Valentin Chaput Tallinna Ülikoolis

  Valentin Chaput Tallinna Ülikoolis

  E-demokraatia tööriistakasti sildi all püüab Prantsuse valitsus koos sealsete kodanikuühiskonna organisatsioonidega saada OGP agendasse nimekirja avatud lähtekoodiga ja taaskasutatavatest e-demokraatia projektidest, mis oleks alati uuenev lähtematerjal e-demokraatia vahendite loojatele, häkatonide korraldajatele ja aktivistidele nende töö lihtsustamiseks. Sisuliselt tähendab see, et praegu üle kogu neti laiali olev e-demokraatia rakenduste virvarr tahetakse koondada ühtsesse kataloogi.

  Sellest loodetakse uut tõuget e-demokraatia tööriistade arengule, sest praegu on valdkonna üheks probleemiks, et uusi rakendusi luuakse pidevalt, aga sageli dubleerivad need juba olemasolevate lahenduste funktsionaalsust või veel hullem — kordavad nende vigu. Kataloogi eesmärk on suurendada koostööd e-demokraatia projektide vahel ning tekitada positiivset sünergiat vmt jne.

  Tausta loomiseks tööriistakasti projektile andis Valentin Chaput oma ettekandes kiire ülevaate huvitavamatest ja/või edukamatest e-demokraatia rakendustest Prantsusmaal, millest edukaim KOV tasemel on DemocracyOS tarkvara täiendatud versioonil põhinev osalusrakendus Nanterre’i linnas ja riigi tasemel eri RegardsCitoyens.org projektid.

  E-demokraatia tööriistad omavalitsustes

  Nanterre’i osalustarkvara arendamisel võeti aluseks Argentiinas loodud DemocracyOS ja omavalitsuse ning kodanikuühenduste koostöös läks osalusplatvorm käiku 2016. aasta märtsis ja see on osutunud aktivistide hinnangul edukas. Valentin ja tema kaasasutatud Open Source Politics alustasid platvormi kohanduse väljatöötamist Nanterre’i linna jaoks 2015. aastal ning seda tehti korraldades fookustatud häkatone ja kasutades avatud lähtekoodiga tarkvaraarenduse põhimõtteid.

  Valentin ise peab edukuse tagajaks just laiapõhjalist koostööd, mis on taganud platvormile ka kasutajad. Samas on projekt siiski algusfaasis, esialgu on seal arutatavad teemad ette antud omavalitsuse poolt, samas on tegu avatud aruteluplatvormiga, kus kodanikud, asumiseltsid jt organisatsioonid ning ametnikud on toodud ühele platvormile kokku. Järgmistes arendustes tahetakse valitsusväliste algatuste rolli suurendada, ja küsimus pole selles, kas seda teha, vaid kuidas seda teha nii, et arutelu jääks fookustatuks ning oleks suunatud omavalitsuses toimuva edendamisele.

  Eesti KOV taseme algatustest andis ülevaate kohalik digiosaluse aktivist Märt Põder. Eestis on KOV e-demokraatia projektid olnud seni väheambitsioonikad, näiteks Tartus on katsetatud e-demokraatia võtteid linna uute busside kujunduse valimisel ning linn sai ka 2013. aastal EMSL tunnustuse kaasava eelarve pilootimise eest. Samas jääb see kaugele e-demokraatia ja osalusdemokraatia vahendite sisulisest rakendamisest, nii on Tartus töötanud kaasava linnajuhtimise komisjoni koostatud kava jäänud linnajuhtide sahtlisse tolmu koguma, ka pole koalitsiooni viimase linnaeelarve kavandis ette nähtud ressursse isegi mitte koalitsioonilepinguga lubatud kaasamisinstrumentide loomiseks.

  Ühe eelnõu elutsükkel Open Tartu prototüübis

  Ühe eelnõu elutsükkel Open Tartu prototüübis

  Märt tutvustas projekte, millega ta koos oma kaasmõtlejatega on häkatonidel püüdnud näidata, mida on võimalik e-demokraatia vallas teha ja kuidas väheste ressurssidega võib teha täiesti kasutatavaid e-demokraatia vahendeid. Nii tutvustas ta Tartu linna dokumendiregistrist kraabitud andmetel põhinevat linna otsuseprotsesside elutsüklit visualiseerivat Open Tartu näidisrakendust, mis töötati välja Garage48 Open & Big Data häkatonil kahe päevaga ja sai häkatoni kolmanda auhinna, ning Soome üleriigilisel Ultrahacki häkkimisturniiril 30 parima hulka jõudnud mobiilirakendust Two Minutes for My City.

  Häkatonidelt tunnustust leidnud aktivisti arvates on sellised näidisprojektid üks käepärane vahend, kuidas mõjutada Eesti omavalitsusi avama oma andmekogusid ja tegema sisulist tööd avatud valitsemise vallas. Kui mõned häkkerid suudavad 48h jooksul teha valmis reaalselt töötava kasuliku prototüübi, mis annab linna enda lahendustele silmad ette, siis on selge, et korraliku ressursi ja pädeva projektijuhtimisega saaks Eestis teha imesid.

  KOV e-demokraatia rakenduste peamiseks probleemiks pidas Märt seda, et neid tehakse vormitäiteks ning pikaajalise plaanita, seejuures ei võta Eesti projektid arvesse valdkonna ekspertide rahvusvahelist kogemust ning püüavad kohapeal midagi leiutada, aga kukuvad niimoodi lõpuks haledalt läbi. Nii ilmusid eestlastest osalejate nägudele kibedad muiged, kui Valentin tutvustas Pariisi kaasava eelarve projekti, mille osa linna investeerimiseelarvest on 5%, mida linnaelanikud kasutavad tõepoolest raha suunamiseks sinna, kus seda kõige rohkem vaja on, ning kus kaasava eelarve maht on kahe aastaga tõusnud viiekordseks. Tartu kaasav eelarve on jäänud selle algatamisest 2013. aastal 1% tasemele investeerimiseelarvest.

  E-demokraatia tööriistad riigi tasemel

  Riigi taseme tööriistade vallas oli Valentini näiteks seadusetehase projekt La Fabrique de la Loi, mis on maailmas üks põhjalikumaid ning visualiseerib Prantsuse seadusandluse kõigis oma nüanssides. Selle aluseks on Prantsuse parlamendi avaandmete saatkond, projekti on arendanud Open Knowledge France koos eri kodanikuühiskonna organisatsioonidega ning selle lähtekood on avatud.

  Seadusevabrik visualiseerib muudatusi

  Seadusevabrik visualiseerib muudatusi

  See on projekt, mis on oluliselt mõjutanud debatte seadusloome üle Prantsusmaal. Ühelt poolt on tegu olulise abivahendiga ajakirjanikele ja aktivistidele, kes tahavad süüvida seadusmuudatuste tagamaadesse, aga teisalt annab see ka poliitikutele endile ülevaate sellest, kust nende ette lauale jõudvad seadused tulevad ja kuidas on nende väljatöötamisel saadud hakkama huvigruppide kaasamisega.

  Siiski on ka kõige edukamate projektide puhul selge, et e-demokraatia vahendid on alles oma arengu esimesel tasemel. Kuigi avaandmete kataloogi kallal tegutsevad robotid suudavad luua tähendusrikka visualiseeringu seadusloomest ning markeerida olulisi etappe, muudatusi jne, on siiski keeruline tuvastada inimkeelse teksti kujul protokollidest, ettepanekutest või arvamusküsitlustest nende sisulist tähendust.

  Näiteks on robotile väljakutseks saada aru, kas konkreetne muudatusettepaneku tekst toetab algset ettepanekut või on sellele vastu, kas see lisab debatti uusi argumente või lihtsalt kordab vanu. Kuigi selliste probleemide lahendamiseks sobivad masinõppe algoritmid, ei saa siiski paralamentaarset järelvalvet täielikult robotitele usaldada, vaid osa sisulisest tööst peavad ikkagi tegema ära inimesed. Aga ka seda protsessi saab tehniliste vahenditega oluliselt lihtsustada leiutades crowdsource rakendusi selguse loomiseks mõne konkreetse seadusloome projekti jaoks. Valentini näide oli siinkohal kodanike tagasiside võrdõiguslikkuse seadusele, kus arvamusküsitluste tulemuste adekvaatseks hindamiseks lasti inimestel teiste vastuseid üle vaadata ning täita nende sisu kirjeldavaid lühiankeete, mis omakorda on abiks robotitele küsitluse lõpptulemuse koostamisel.

  Mõnes asjas on aga algoritmid vägagi edukad, näiteks võiks ka meil kasu olla robotitest, mis võrdlevad parlamendis ringlevaid tekste alates huvigruppide kirjadest kuni seaduste ja nende seletuskirjadeni, et tuvastada, mis huvigrupi ideed reaalselt seadusetekstidesse jõuavad. Nii on näiteks Prantsumaa parlamendi seadusloomes tuvastatud varjatud lobigruppide ideede jõudmist seadustesse. Sellisest lihtsast robotist võiks olla kasu Eestiski.

  Meie oma Riigikogu väljakutsetest avaandmete pakkumisel andis ülevaate Maarja-Leena Saar, kes tegeleb presidendi egiidi all loodud Eesti Koostöö Kogus petitsiooniportaali Rahvaalgatus.ee projekti juhtimisega. Maarja-Leena sõnul puudub meie ametnike seas selge arusaamine, mis on avaandmed ja miks neid vaja on.

  Kuigi petitsiooniportaali jaoks oli Riigikogu valmis automatiseeritult edastama andmeid, mis on vajalikud esitatud petitsioonide elutsükli ja seisundi kuvamiseks, siiski jääb väljakutseks nende andmete pakkumine vastavalt Avaliku teabe seaduses kirjeldatud avaandmete standardile. Maarja-Leena kogemus on, et ametnikud saavad seletamise peale aru, et arvulised andmed, statistika jmt võiks pakkuda avalikkusele huvi ning neid võiks avaldada, aga et samamoodi tuleks avaldada ka töö käigus tekkivad toorandmeid, sh tekste, pilte, videot jm digitaalset infovara, selle mõistmisega jäädakse hätta. Seejuures aga on juurdepääsupiiranguta andmete avaliku kataloogi ehk avaandmete kataloogi loomine seaduse poolt ettenähtud kohustus, mis kehtib juba 2015. aasta jaanuarist kõigile riigiasutustele ja omavalitsustele.

  Riigikogu tegevuse raames tekkivad andmed on omavalitsuse andmete kõrval kindlasti üks oluline andmete kogum, mille avalikustamise peaks avatud valitsemise eesmärkide raames prioriteediks seadma, sest muidu jäävadki Eesti valitsusametnikud väliskülalistele tutvustama kümne aasta eest uuenduslikuna mõjunud e-valitsust, kus ministrid saavad oma otsuseid allkirjastada ID-kaardiga ilma koosolekule kohale ilmumata, aga samas märkamata, et meil puuduvad tänapäevase e-demokraatia meetmed, mis vähendaks kodanike distantseerumist ja umbusaldust Riigikogu poliitika suhtes.

  Pärast ettekandeid toimunud arutelude üks tõdemusi oligi, et kuigi me oleme harjunud rääkima innovatsioonist ettevõtluses ja kiitma oma startup-ökosüsteemi, siis samasugune suhtumine peaks meil olema ka riigiasutuste ja avalike teenuste suhtes. Kuigi Eestis on püütud väita, et X-tee on riigiasutuste jaoks avaandmete ekvivalent, siis tegelikult see niimoodi pole, sest endiselt on tavalistel ministeeriumitöötajatel peaaegu võimatu pääseda ligi teiste riigiasutuste andmekogudele ning sageli on selline andmete puudus ka põhjuseks, miks ministeeriumid tulevad välja halbade ja informeerimata lahendustega meie ühiskondlikele probleemidele.

  Nagu ka mujal maailmas, annaks avaandmed olulise tõuke ka riigi institutsioonide töö innoveerimisele ning võimaldaks ametnikel leida nutikaid lahendusi meie ees seisvatele probleemidele. Heaks näiteks on siin Riigiraha andmekogu. Kuigi oma avaandmete kihi suhtes jätab see soovida, siiski on see andnud tõuke nii mõnegi omavalitsuse liitumisläbirääkimistele — sel lihtsal põhjusel, et omavalitsuste ametnikud on saanud tutvuda naabrite raamatupidamisega ning veenduda, et ühinemisel on võimalik tõepoolest oma ülesandeid paremini täita. Kuni andmed polnud avalikud, siis kippusid omavalitsused kahtlustama, et naaber tahab neid alt vedada, ning olid leibade ühte kappi panemise suhtes pigem tõrksad.

  Järgmisel nädalal Pariisis

  Valentin oli OGP kokkusaamise tulemuste suhtes ootusrikas. Kodanikuühiskonna organisatsioonid on sealse valitsusega e-demokraatia tööristakasti läbi rääkinud ja kui see oma ideaalkujul teoks saaks, siis see lihtsustaks ja elavdaks innovatsiooni avatud valitsemise algatuste jaoks.

  Ametlikult tullakse OGPToolbox projektiga välja järgmisel nädalal, mil toimub Pariisis aastakogunemine ning toimub tööriistakastile pühendatud häkaton. Aastakogunemisel peaks olema kohal Eesti aktiviste alates Kersti Kaljulaiust kuni Heiki Lõhmuseni, kõik oma huvide ja agendadega, esindamas oma organisatsioone jm moodustisi. Kuigi meie kolleegid Prantsusmaalt peavad e-demokraatia tööriistakasti projekti üheks olulisimaks, siiski pole selge, kas samamoodi mõtlevad kõik kohalolijad ja kas neist mõni ka häkatonil osaleda kavatseb.

  Plaanitavat tööriistakasti on praegu arendatud Prantsuse preaministri avaandmete töörühma eestvedamisel ja selle ideeks on koondada parima avaandmete tava järgi automaatselt ühte kataloogi kõik mööda maailma laiali olevad e-demokraatia tööriistade andmebaasid. Hetkel paistab olevat plaanis hakata neid andmeid liigitama organisatsioonide ja kasutuskohtade järgi ning eristada seejuures tarkvaralahendusi ja nendel põhinevaid teenuseid. Ilmselt on liigitusviise mitmesuguseid, aga vastusena ühele arutelu raames kerkinud küsimusele näib vähemalt ühe esialgse visandi järgi puuduvat andmestruktuuris väli selle kohta, et missuguse õigusliku raamistiku jaoks tööriist mõeldud on.

  Sellise hajutatud infol põhineva keskkataloogi loomise puhul ongi ilmselt küsimus, et kas suudetakse leida selline ühisosa kogu olemasolevast infost, mis pärast agregeerimist ka mõttekaks jääb. Kuna e-demokraatia on pidevalt uuenev valdkond, kus pole lõplikke lahendusi ja kus on oluline ka konkreetse lahenduse õiguslik, keeleline ja tehniline kontekst, siis võib selline kataloog jääda oma kvaliteedilt ebaühtlaseks ja ei pruugi olla innovaatoritele nii kasulik, kui see idee tasemel paistab.

  Kas see kataloog on plaanitud uuenama autopiloodil või hakkab mõni kogukonnakorraldaja vmt tegelane seda ka haldama, see on ilmselt siin määrava tähtsusega. Võimalik, et oodatakse, et iga riik hakkab pidama vastavat riikliku e-demokraatia lahenduste ja kasutuskohtade kataloogi, mille uuendamine oleks siis mõne ametniku töökohustuseks.

  Aga isegi kui see kataloog ei jää projektina kestma, annab see kas või aluse e-demokraatia rakenduste reaalseks liigitamiseks, vähendab kiusatust samastada e-valitsemise ja e-demokraatia rakendusi ning tõstab loodavate lahenduste olulise kriteeriumina esile avatud lähtekoodi ja sellega kohanduva arendusprotsessi olemasolu. Omaette küsimus on, millised Eesti riigi e-lahendustest sinna kataloogi võiks mahtuda — ja kuidas nad seal ausas konkurentsis teiste omasugustega välja paistaksid.

  See on ka OGP aastakogunemise digital commons fookuse laiem mõju ja kui kellelgi on huvi, et meie kohalikud aktivistid seal asjadele mõttega kaasa räägiks, siis tasub oma sõnad peale lugeda mõnele järgnevatest:

  • Kersti Kaljulaid
  • Heiki Lõhmus
  • Hille Hinsberg
  • Maarja-Leena Saar
  • Teele Pehk
  • Liia Hänni
  • Liis Kasemets
  • Andres Kütt

  Tänan tähelepanu eest!

  Postitatud rubriiki Eesti, kohtumised, Maailm, omavalitsused | Sildistatud , , | Kommenteeri

  Asutamiskoosolek juba sel neljapäeval!

  Tuletame meelde, et asutame avatud andmete kogukonna algatusi ühendava organisatsiooni juba sel neljapäeval 27. oktoobril algusega 18:30, nagu kirjeldatud kahe nädala eest saadetud kutses.

  Koosolekul tutvustame lühidalt avatud andmete seisu ja laiemat avatud teadmuse agendat, mida soovime raamistikuks võtta. Organisatsiooni asutamisel on meil vaja panna paika põhikirjalised eesmärgid ja valida organisatsioonile juhtorganid. Seega soovime koosoleku päevakorrapunktidena arutada läbi:

  • Missugused on andmete kogukonna organisatsiooni kõige üldisemad eesmärgid (põhikirja jaoks)?
  • Missugune on organisatsiooni tegevuskava järgnevaks 1-3 aastaks (juhatusele elluviimiseks)?
  • Missugused on liikmete õigused ja kohustused (mis tagavad aktiivse ja koostöövõimelise liikmeskonna)?

  Koosoleku sujuva toimumise huvides võiks kõik osalejad eelnevalt nende küsimuste üle järele mõtelda ja/või nende üle sots- ning pärisvõrgustikes arutada. Lisaks asutamiskoosoleku kutses sõnastatud eesmärkidele võite heita pilgu ka algatusgrupi poolt mudeliks võetud Open Knowledge Internationali eesmärkidele ja põhimõtetele. Meie ettekujutust organisatsiooni põhikirjast ja tegevuskavast tutvustame järgnevatel päevadel asutamiskoosoleku Facebooki seinal.

  Kuna organisatsiooni asutamisel soovib osaleda ka välismaalasi, siis on osa arutelust inglise keeles, kuid koosoleku ametlik töökeel on siiski eesti keel. Vajadusel teeme ingliskeelsetest ülevaadetest või argumentidest eestikeelseid kokkuvõtteid, aga loodame, et osalejad koopereeruvad ka ise vastavalt keeleoskusele.

  Kuidas saada kohale?

  SpeakSmart koolitusruum asub Telliskivi loomelinnaku hoones A3. Astu A3 majja sisehoovi poolsest uksest ja tule 4. korrusele. Seal jälgi seintel koolituse silte, mis juhatavad sind koolitusruumi. Täpset välisukse asukohta näed sellelt kaardilt. Isikliku motoriseeritud transpordiga tulijatele infoks, et parkimine on sisehoovis tasuline, parkimisalas EP86 on tasu 3 eurot/päev, parkimisinfo leiad siit.

  telliskivi2

  Kohtumiseni neljapäeval!

  Postitatud rubriiki Uncategorized | Kommenteeri

  OKI eesmärgid ja põhimõtted

  Me usume, et avatud teadmus suudab võimestada igaühte meist ning annab inimestele võimaluse leida üheskoos lahendusi kohalikele ja üleilmsetele probleemidele, aitab mõista maailma meie ümber, tuvastada ebaefektiivsust, esitada väljakutse ebavõrdsusele ning nõuda vastutuse võtmist nii valitsustelt kui ettevõtetelt. Loe edasi »

  Postitatud rubriiki Uncategorized | Kommenteeri

  Üleskutse: asutame Eesti Open Data organisatsiooni!

  Soovime ühendada senisest tugevamalt avatud andmete kogukonna. Organiseerumise mudeli valikul peame heaks eeskujuks Open Knowledge võrgustiku Soome haru, kelle eestvedamisel on põhjanaabrite juures viimase viie aasta jooksul toimunud kiire andmete valdkonna areng, seda nii andmete kättesaadavuse kui andmetel põhinevate projektide osas. Loe edasi »

  Postitatud rubriiki Eesti, kohtumised | Sildistatud | 4 kommentaari

  Arutelu N 22.09: Avaandmetest avatud infoühiskonnani

  Andmeteaduse ja avaandmete entusiastid ülikoolidest, ettevõtetest, riigiasutustest jne kutsuvad kõiki avatud teadmuse ja vabakultuuri edendamisest huvitatuid neljapäeval 22. septembril kl 18:15-20:00 arutama valdkonna tuleviku üle Toompeale Kohtu tn 8. Sissejuhatuse avatud infoühiskonna mõistesse ja reformidesse annab majandusdoktor ja Open Knowledge Foundation asutaja Rufus Pollock ning ülevaate katusteemaga seotud valdkondade seisust Eestis annavad kohalikud eksperdid. Loe edasi »

  Postitatud rubriiki Eesti, kohtumised | Sildistatud , | Kommenteeri

  Rufus Pollock: Pööre avatud infoühiskonna poole

  Miks on oluline, et meie ajastust saaks avatud infoühiskond? Kuidas see toimiks ja kuidas selleni jõuda? Selleks on vaja mõista, miks on oluline teha kogu avalik teave vabalt ligipääsetavaks, nii et igaüks saaks seda kasutada, jagada ja selle põhjal uut väärtust luua. Kuidas toimiks avatud infovahetuse maailm, mismoodi rahastada innovatsiooni ja uue väärtuse loomist viisil, mis ühilduks avatusega, alates üldarusaadavast mudelist kuni autoritele hüvitise tagamiseni? Loe edasi »

  Postitatud rubriiki Eesti, Maailm | Sildistatud | 1 kommentaar

  Tartu linna andmekogude avamine

  Avaandmete entusiastid korraldasid märtsi alguses linna esindajate osalusel arutelu Tartu andmekogude tuleviku üle. Linna ülevaade andmekogudest on nüüd kõigile vaatamiseks saadaval. Loe edasi »

  Postitatud rubriiki omavalitsused, Tartu | Kommenteeri

  Ton Ziljstra ettekanne Varssavi Open Data konverentsil

  Opening Keynote and Panel ePSIplatform 2013 Conference from ePSI platform on Vimeo.

  Postitatud rubriiki aktsioonid, kohtumised, Maailm | Kommenteeri

  Varssavis toimub ePSI-platformi korraldatud Open Data konverents 22.02.2013

  Euroopa suurim avaadnmete teemaline sündmus toimub sel nädalal. Võimalik on vaadata live-ülekannet.

  Eesti opendata kogukonna poolt esineb konverentsil Henri Laupmaa.

  http://epsiplatform.eu/content/save-date-22-february-2013-epsiplatform-conference

  Postitatud rubriiki aktsioonid, Maailm | Kommenteeri

  Uus avaliku teabe seadus lubab riigi andmekogud avada

  Detsembri lõpul jõustus uus Avaliku Teabe Seadus milles on eraldi välja toodud ka andmete avamine.

  Uue seaduse toimetamisel ja diskussioonil Põhiseaduskomisjonis osalesid Eesti Interneti kogukond, ITL ja Eesti Open Data kogukond.

  Jõustumise kohta on viimane punkt.

  “§ 582. Avaliku teabe taaskasutamist reguleerivate sätete rakendamine

  (1) Teabevaldaja viib pärast käesoleva paragrahvi jõustumist loodavas andmekogus sisalduva käesoleva seaduse § 28 lõike 1 punktis 30 nimetatud teabe vastavusse § 29 lõikes 4 nimetatud nõudega.

  (2) Igaühele tagatakse tasuta juurdepääs pärast käesoleva paragrahvi jõustumist asutatavas andmekogus sisalduvatele täiendavalt töötlemata andmetele.

  (3) Igaühele tagatakse tasuta juurdepääs enne käesoleva paragrahvi jõustumist asutatud andmekogus sisalduvatele täiendavalt töötlemata andmetele hiljemalt 2015. aasta 1. jaanuariks.”
  [RT I, 19.12.2012, 2 – jõust. 29.12.2012]

  https://www.riigiteataja.ee/akt/AvTS

  Postitatud rubriiki Eesti | Kommenteeri
 • lebron shoes
 • stephen curry shoes
 • ultra boost adidas
 • lebron soldier 10
 • lebron soldier
 • curry one
 • kd shoes
 • KD 8
 • kyrie 1
 • Curry 1
 • supra shoes
 • stephen curry jerseys
 • lebron shoes
 • under armour shoes
 • salomon
 • ua shoes
 • kd shoes
 • Kevin Durant shoes
 • Curry Shoes
 • under armour soccer cleats
 • stan smith shoes
 • adidas stan smith
 • adidas nmd shoes
 • curry 3 shoes
 • curry 3
 • Asics Shoes
 • kd 9
 • stephen curry
 • Yeezy 550
 • Yeezy 550 boost
 • Yeezy 550
 • http://www.kd-9.org
 • stephen curry shoes
 • yeezy boost 350 v2
 • Yeezy 550 boost
 • lebron james shoes
 • lebron shoes
 • lebron 13
 • kd shoes
 • Curry 3
 • new balance shoes
 • Curry 1
 • http://www.curry1.org
 • kevin durant shoes
 • kyrie 1 shoes
 • kyrie irving shoes
 • kyrie shoes
 • yeezy boost
 • adidas nmd Runner
 • adidas nmd r1
 • kobe 10
 • kyrie 2
 • irving shoes
 • salomon shoes
 • NMD Human Race
 • kobe 10 shoes
 • adidas nmd xr1
 • kobe shoes
 • Stephen Curry Shoes
 • curry one
 • curry one
 • Curry One
 • hyperdunk 2016
 • nike hyperdunk 2016
 • kobe bryant shoes
 • kobe shoes
 • nike kobe shoes
 • hyperdunk shoes
 • Hyperdunk Flyknit Shoes
 • nike hyperdunk
 • adidas stan smith
 • stan smith
 • Curry 3
 • stan smith adidas
 • yeezy 350 boost
 • stan smith shoes
 • Baseball Bats
 • kobe bryant shoes
 • lebron soldier shoes
 • lebron soldier
 • lebron soldier
 • lebron soldier
 • Nike hyperdunk
 • lebron 14
 • lebron 14 shoes
 • hyperdunk
 • lebron james 14
 • hyperdunk Shoes
 • hyperdunk 2016
 • lebron soldier basketball shoes
 • lebron basketball shoes
 • nike lebron soldier
 • Cheap hyperdunk
 • lebron soldier shoes
 • air jordan shoes
 • jordan shoes
 • jordan basketball shoes
 • jordan retro
 • air max shoes
 • Nike Free
 • nike air max
 • Nike Free Shoes
 • air max nike
 • kyrie irving shoes
 • kyrie shoes
 • nike kyrie shoes
 • kyrie 2
 • lebron soldier shoes
 • soldier shoes
 • air max 90
 • Free Shoes
 • air max 95
 • Asics Gel Kayano
 • kobe 11
 • Curry One
 • Curry Shoes
 • supra footwear
 • nike free run
 • stephen curry shoes
 • Nike Huarache
 • Kobe Shoes
 • lebron 13
 • harden shoes
 • asics shoes
 • asics running shoes
 • asics outlet
 • asics
 • Curry One
 • Kyrie Irving Shoes
 • kobe 11 shoes
 • Under Armour Shoes
 • Curry 2
 • Curry 2
 • messi shoes
 • kyrie 2 shoes
 • D Rose 6
 • harden shoes sale
 • yeezy 350
 • adidas nmd
 • http://www.yeezy350.org
 • Harden 1
 • Stephen Curry Shoes
 • kyrie 2
 • Nike Roshe Run
 • under armour shoes
 • Roshe Run Shoes
 • Curry 2
 • michael jordan shoes
 • jordan shoes
 • Messi Soccer Shoes
 • Gel Kayano
 • kyrie 2
 • Salomon Shoes
 • air jordan shoes
 • curry 2.5
 • Rose 6
 • James Harden Shoes
 • Roshe Run
 • Roshe Run
 • Curry Shoes
 • messi soccer
 • Messi Soccer
 • curry one
 • michael jordan
 • Nike Roshe Run
 • KD Shoes
 • Stephen Curry Shoes
 • lebron soldier
 • lebron 10 soldier
 • nike lebron soldier
 • Roshe Run Women
 • Rose 6
 • supra skytop shoes
 • Nike Kevin Durant Shoes
 • Roshe Run Shoes
 • Roshe Run cheap
 • Curry Jerseys
 • curry shoes
 • Lionel Messi Shoes
 • Curry Shoes 2015
 • Stephen Curry Shoes
 • Harden 1 Shoes
 • James Harden Shoes
 • James Harden Shoes For Sale
 • Cheap Baseball Bats
 • Harden Shoes
 • Nike Roshe Run Shoes
 • Asics Kayano
 • Kevin Durant Shoes
 • Roshe Run Shoes
 • Curry Shoes MVP
 • Discount Roshe Run
 • Curry Shoes
 • Cheap Curry Shoes
 • Nike Shoes
 • Stephen Curry Jersey
 • James Harden 1
 • Baseball Bats For Sale
 • Nike Air Force 1
 • Air Force 1
 • Air Force 1 shoes
 • Under Armour
 • Roshe Run Online
 • Under Armour Curry Shoes
 • skytop shoes
 • salomon shoes
 • Air Huarache
 • Salomon Trail Running Shoes
 • kobe x
 • Kobe 10
 • Nike Harden Shoes
 • Asics Running Shoes
 • Salomon Running Shoes
 • Baseball Bats Outlet
 • Cheap Harden 1
 • lebron james shoes
 • Curry Basketball Shoes
 • Curry Jersey
 • Nike Huarache Shoes
 • KD 8
 • lebron shoes
 • kobe bryant shoes
 • kobe shoes
 • kevin durant shoes
 • Cheap Curry Shoes
 • Trail Running Shoes
 • yeezy 950
 • Baseball Bats Store
 • Nike KD 8
 • Curry One Mvp
 • Running Shoes
 • james shoes
 • nike lebron james shoes
 • Nike Harden Shoes
 • Cheap Curry Jersey
 • Asics Shoes
 • Curry Shoes Outlet
 • Curry Shoes
 • Air Huarache Shoes
 • KD 8
 • Baseball Bat
 • kobe 10
 • kd 7 shoes
 • kd 7
 • kd shoes
 • cheap Roshe Run
 • Roshe Run Sale
 • Nike Kobe Shoes
 • Roshe Run Women
 • Under Armour Basketball Shoes
 • Harden Shoes
 • Under Armour Store
 • Baseball Bats Sale
 • Roshe Run Men
 • Asics Shoes Women
 • Discount KD 8
 • Huarache Shoes
 • Curry Jersey Sale
 • Curry basketball Shoes
 • Curry 2 Shoes
 • Stephen Curry Jersey sale
 • Curry Shoes
 • curry 1
 • Stephen Curry Shoes
 • curry shoes
 • UA Curry Shoes
 • Under Armour curry one
 • James Harden Shoes
 • Stephen Shoes
 • stephen curry shoes
 • New Curry Shoes
 • Steph Curry 1
 • Stephen Curry Shoes
 • Nike Kevin Shoes
 • James Harden Shoes 2015
 • Harden Shoes 2015
 • Nike Roshe Run
 • Asics Shoes Men
 • Roshe Run
 • kobe 10 shoes
 • Stephen Curry Shoes
 • kobe shoes
 • kobe bryant shoes
 • Air Huarache Run
 • kevin durant shoes
 • kd shoes
 • kobe basketball Shoes
 • kobe bryant shoes
 • kobe shoes 2015
 • Nike Harden Shoes
 • Nike James Harden Shoes
 • Harden Shoes For sale
 • kevin shoes
 • Harden Shoes Sale
 • durant shoes
 • nike lebron james shoes
 • Curry Shoes
 • Kevin Durant Shoes
 • yeezy shoes
 • kanye west shoes
 • http://www.yeezyshoes.us.com
 • kobe x shoes
 • nike kyrie 1
 • Curry Low Shoes
 • nike free shoes
 • nike free run
 • kd shoes 2015
 • kyrie shoes
 • kyrie irving shoes
 • kobe 10 shoes
 • lebron james jerseys
 • lebron jerseys
 • kobe 10
 • kyrie 1 shoes
 • Huarache Run Women
 • kyrie 1
 • nike free 5.0
 • nike free 5
 • kobe shoes
 • KD Shoes
 • kd 8
 • kobe jersey
 • Cheap kobe jersey
 • adidas rose shoes
 • derrick rose shoes
 • lebron james shoes
 • russell westbrook shoes
 • westbrook shoes
 • Huarache Run Men
 • russell shoes
 • Air Huarache Sale
 • jordan westbrook shoes
 • lebron james jersey
 • kyrie irving shoes
 • nike kyrie 1
 • Curry Shoes Sale
 • messi cleats
 • Nike Huarache Sale
 • cheap kyrie 1
 • michael jordan jerseys
 • Nike Hyperdunk
 • Nike Hyperdunk Basketball Shoes
 • Hyperdunk Shoes
 • adidas nmd xr1
 • adidas nmd r1
 • adidas nmd
 • adidas nmd runner
 • adidas nmd pk
 • adidas nmd footlocker
 • Nike Hyperdunk Shoes
 • jordan jerseys
 • michael jerseys
 • kevin durant jersey
 • kd jersey
 • kevin jersey
 • kobe bryant jerseys
 • kobe bryant jersey
 • james jerseys
 • cheap lebron jerseys
 • d rose shoes
 • rose shoes
 • lebron james jerseys
 • lebron jersey
 • james jersey
 • d rose shoes
 • rose shoes
 • kobe 12
 • adidas rose shoes
 • lebron james shoes
 • kobe bryant shoes
 • kobe shoes
 • lebron soldier 9
 • lebron soldier ix
 • lebron soldier
 • lebron soldier shoes
 • kobe 12 shoes
 • michael jordan jersey
 • nike shoes
 • kd shoes
 • kd shoes
 • Curry 1
 • Curry 1 Shoes
 • Stephen Curry 1
 • kd 7 shoes
 • kd 7
 • lebron shoes
 • cheap lebron james shoes
 • nike lebron shoes
 • lebron shoes
 • kyrie irving shoes
 • kyrie shoes
 • kyrie 1 shoes
 • kyrie 1 shoes
 • irving shoes
 • kyrie 3
 • niek kyrie 3
 • kyrie 3 shoes
 • air max shoes
 • nike air max shoes
 • stuart weitzman boots
 • stuart weitzman shoes
 • stuart weitzman sale
 • stuart weitzman 5050
 • nike air max
 • durant jersey
 • kevin durant shoes
 • kd vii
 • kd 7
 • curry 3
 • curry 3 shoes
 • ua curry 3
 • curry 3 low
 • kobe bryant jersey
 • kobe bryant jerseys
 • kobe jerseys
 • UA Curry Low Shoes
 • kyrie 3
 • bryant jerseys
 • adidas porsche shoes
 • kyrie 3 shoes
 • adidas porsche design shoes
 • lebron james shoes
 • kobe shoes 2015
 • nike air shoes
 • nike air max shoes
 • kyrie 3
 • kyrie 3 shoes
 • nike kyire 3
 • australia ugg boots
 • ugg boots outlet
 • ugg outlet
 • ugg boots on sale
 • ugg boots australia
 • ugg boots for women
 • ugg boots cheap
 • cheap air max shoes
 • air max shoes
 • kd vii shoes
 • nba jerseys
 • kd shoes
 • kevin durant shoes
 • adidas zx flux
 • adidas zx
 • jordan retro/a>
 • adidas flux
 • cheap kd shoes
 • ultra boost
 • adidas ultra boost
 • kobe shoes nba
 • timberland shoes
 • timberland boots
 • timberland
 • timberland outlet
 • palladium boots
 • lebron soldier 10
 • lebron soldier
 • lebron soldier shoes
 • nike lebron soldier
 • air jordan retro/a>
 • cheap kobe shoes
 • soldier 10
 • kd shoes
 • kevin durant shoes
 • australia ugg boots
 • kevin durant shoes
 • jordan retro shoes
 • kd 7 shoes
 • ugg boots
 • kevin durant shoes mvp
 • porsche design shoes
 • adidas porsche design
 • adidas shoes
 • kevin bryant shoes
 • kd shoes store
 • kd 7
 • australia ugg
 • nba jerseys store
 • herve leger dresses
 • kobe shoes
 • kobe bryant shoes
 • kd shoes
 • kd sneaker
 • jeremy scott adidas
 • jeremy scott wings
 • jeremy scott shoes
 • js wings
 • lebron shoes
 • kobe shoes
 • kobe bryant shoes
 • Blake Griffin Shoes
 • lebron shoes
 • stephen curry shoes
 • ultra boost adidas
 • lebron soldier 10
 • lebron soldier
 • curry one
 • kd shoes
 • KD 8
 • kyrie 1
 • Curry 1
 • supra shoes
 • stephen curry jerseys
 • lebron shoes
 • under armour shoes
 • salomon
 • ua shoes
 • kd shoes
 • Kevin Durant shoes
 • Curry Shoes
 • under armour soccer cleats
 • stan smith shoes
 • adidas stan smith
 • adidas nmd shoes
 • curry 3 shoes
 • curry 3
 • Asics Shoes
 • kd 9
 • stephen curry
 • Yeezy 550
 • Yeezy 550 boost
 • Yeezy 550
 • http://www.kd-9.org
 • stephen curry shoes
 • yeezy boost 350 v2
 • Yeezy 550 boost
 • lebron james shoes
 • lebron shoes
 • lebron 13
 • kd shoes
 • Curry 3
 • new balance shoes
 • Curry 1
 • http://www.curry1.org
 • kevin durant shoes
 • kyrie 1 shoes
 • kyrie irving shoes
 • kyrie shoes
 • yeezy boost
 • adidas nmd Runner
 • adidas nmd r1
 • kobe 10
 • kyrie 2
 • irving shoes
 • salomon shoes
 • NMD Human Race
 • kobe 10 shoes
 • adidas nmd xr1
 • kobe shoes
 • Stephen Curry Shoes
 • curry one
 • curry one
 • Curry One
 • hyperdunk 2016
 • nike hyperdunk 2016
 • kobe bryant shoes
 • kobe shoes
 • nike kobe shoes
 • hyperdunk shoes
 • Hyperdunk Flyknit Shoes
 • nike hyperdunk
 • adidas stan smith
 • stan smith
 • Curry 3
 • stan smith adidas
 • yeezy 350 boost
 • stan smith shoes
 • Baseball Bats
 • kobe bryant shoes
 • lebron soldier shoes
 • lebron soldier
 • lebron soldier
 • lebron soldier
 • Nike hyperdunk
 • lebron 14
 • lebron 14 shoes
 • hyperdunk
 • lebron james 14
 • hyperdunk Shoes
 • hyperdunk 2016
 • lebron soldier basketball shoes
 • lebron basketball shoes
 • nike lebron soldier
 • Cheap hyperdunk
 • lebron soldier shoes
 • air jordan shoes
 • jordan shoes
 • jordan basketball shoes
 • jordan retro
 • air max shoes
 • Nike Free
 • nike air max
 • Nike Free Shoes
 • air max nike
 • kyrie irving shoes
 • kyrie shoes
 • nike kyrie shoes
 • kyrie 2
 • lebron soldier shoes
 • soldier shoes
 • air max 90
 • Free Shoes
 • air max 95
 • Asics Gel Kayano
 • kobe 11
 • Curry One
 • Curry Shoes
 • supra footwear
 • nike free run
 • stephen curry shoes
 • Nike Huarache
 • Kobe Shoes
 • lebron 13
 • harden shoes
 • asics shoes
 • asics running shoes
 • asics outlet
 • asics
 • Curry One
 • Kyrie Irving Shoes
 • kobe 11 shoes
 • Under Armour Shoes
 • Curry 2
 • Curry 2
 • messi shoes
 • kyrie 2 shoes
 • D Rose 6
 • harden shoes sale
 • yeezy 350
 • adidas nmd
 • http://www.yeezy350.org
 • Harden 1
 • Stephen Curry Shoes
 • kyrie 2
 • Nike Roshe Run
 • under armour shoes
 • Roshe Run Shoes
 • Curry 2
 • michael jordan shoes
 • jordan shoes
 • Messi Soccer Shoes
 • Gel Kayano
 • kyrie 2
 • Salomon Shoes
 • air jordan shoes
 • curry 2.5
 • Rose 6
 • James Harden Shoes
 • Roshe Run
 • Roshe Run
 • Curry Shoes
 • messi soccer
 • Messi Soccer
 • curry one
 • michael jordan
 • Nike Roshe Run
 • KD Shoes
 • Stephen Curry Shoes
 • lebron soldier
 • lebron 10 soldier
 • nike lebron soldier
 • Roshe Run Women
 • Rose 6
 • supra skytop shoes
 • Nike Kevin Durant Shoes
 • Roshe Run Shoes
 • Roshe Run cheap
 • Curry Jerseys
 • curry shoes
 • Lionel Messi Shoes
 • Curry Shoes 2015
 • Stephen Curry Shoes
 • Harden 1 Shoes
 • James Harden Shoes
 • James Harden Shoes For Sale
 • Cheap Baseball Bats
 • Harden Shoes
 • Nike Roshe Run Shoes
 • Asics Kayano
 • Kevin Durant Shoes
 • Roshe Run Shoes
 • Curry Shoes MVP
 • Discount Roshe Run
 • Curry Shoes
 • Cheap Curry Shoes
 • Nike Shoes
 • Stephen Curry Jersey
 • James Harden 1
 • Baseball Bats For Sale
 • Nike Air Force 1
 • Air Force 1
 • Air Force 1 shoes
 • Under Armour
 • Roshe Run Online
 • Under Armour Curry Shoes
 • skytop shoes
 • salomon shoes
 • Air Huarache
 • Salomon Trail Running Shoes
 • kobe x
 • Kobe 10
 • Nike Harden Shoes
 • Asics Running Shoes
 • Salomon Running Shoes
 • Baseball Bats Outlet
 • Cheap Harden 1
 • lebron james shoes
 • Curry Basketball Shoes
 • Curry Jersey
 • Nike Huarache Shoes
 • KD 8
 • lebron shoes
 • kobe bryant shoes
 • kobe shoes
 • kevin durant shoes
 • Cheap Curry Shoes
 • Trail Running Shoes
 • yeezy 950
 • Baseball Bats Store
 • Nike KD 8
 • Curry One Mvp
 • Running Shoes
 • james shoes
 • nike lebron james shoes
 • Nike Harden Shoes
 • Cheap Curry Jersey
 • Asics Shoes
 • Curry Shoes Outlet
 • Curry Shoes
 • Air Huarache Shoes
 • KD 8
 • Baseball Bat
 • kobe 10
 • kd 7 shoes
 • kd 7
 • kd shoes
 • cheap Roshe Run
 • Roshe Run Sale
 • Nike Kobe Shoes
 • Roshe Run Women
 • Under Armour Basketball Shoes
 • Harden Shoes
 • Under Armour Store
 • Baseball Bats Sale
 • Roshe Run Men
 • Asics Shoes Women
 • Discount KD 8
 • Huarache Shoes
 • Curry Jersey Sale
 • Curry basketball Shoes
 • Curry 2 Shoes
 • Stephen Curry Jersey sale
 • Curry Shoes
 • curry 1
 • Stephen Curry Shoes
 • curry shoes
 • UA Curry Shoes
 • Under Armour curry one
 • James Harden Shoes
 • Stephen Shoes
 • stephen curry shoes
 • New Curry Shoes
 • Steph Curry 1
 • Stephen Curry Shoes
 • Nike Kevin Shoes
 • James Harden Shoes 2015
 • Harden Shoes 2015
 • Nike Roshe Run
 • Asics Shoes Men
 • Roshe Run
 • kobe 10 shoes
 • Stephen Curry Shoes
 • kobe shoes
 • kobe bryant shoes
 • Air Huarache Run
 • kevin durant shoes
 • kd shoes
 • kobe basketball Shoes
 • kobe bryant shoes
 • kobe shoes 2015
 • Nike Harden Shoes
 • Nike James Harden Shoes
 • Harden Shoes For sale
 • kevin shoes
 • Harden Shoes Sale
 • durant shoes
 • nike lebron james shoes
 • Curry Shoes
 • Kevin Durant Shoes
 • yeezy shoes
 • kanye west shoes
 • http://www.yeezyshoes.us.com
 • kobe x shoes
 • nike kyrie 1
 • Curry Low Shoes
 • nike free shoes
 • nike free run
 • kd shoes 2015
 • kyrie shoes
 • kyrie irving shoes
 • kobe 10 shoes
 • lebron james jerseys
 • lebron jerseys
 • kobe 10
 • kyrie 1 shoes
 • Huarache Run Women
 • kyrie 1
 • nike free 5.0
 • nike free 5
 • kobe shoes
 • KD Shoes
 • kd 8
 • kobe jersey
 • Cheap kobe jersey
 • adidas rose shoes
 • derrick rose shoes
 • lebron james shoes
 • russell westbrook shoes
 • westbrook shoes
 • Huarache Run Men
 • russell shoes
 • Air Huarache Sale
 • jordan westbrook shoes
 • lebron james jersey
 • kyrie irving shoes
 • nike kyrie 1
 • Curry Shoes Sale
 • messi cleats
 • Nike Huarache Sale
 • cheap kyrie 1
 • michael jordan jerseys
 • Nike Hyperdunk
 • Nike Hyperdunk Basketball Shoes
 • Hyperdunk Shoes
 • adidas nmd xr1
 • adidas nmd r1
 • adidas nmd
 • adidas nmd runner
 • adidas nmd pk
 • adidas nmd footlocker
 • Nike Hyperdunk Shoes
 • jordan jerseys
 • michael jerseys
 • kevin durant jersey
 • kd jersey
 • kevin jersey
 • kobe bryant jerseys
 • kobe bryant jersey
 • james jerseys
 • cheap lebron jerseys
 • d rose shoes
 • rose shoes
 • lebron james jerseys
 • lebron jersey
 • james jersey
 • d rose shoes
 • rose shoes
 • kobe 12
 • adidas rose shoes
 • lebron james shoes
 • kobe bryant shoes
 • kobe shoes
 • lebron soldier 9
 • lebron soldier ix
 • lebron soldier
 • lebron soldier shoes
 • kobe 12 shoes
 • michael jordan jersey
 • nike shoes
 • kd shoes
 • kd shoes
 • Curry 1
 • Curry 1 Shoes
 • Stephen Curry 1
 • kd 7 shoes
 • kd 7
 • lebron shoes
 • cheap lebron james shoes
 • nike lebron shoes
 • lebron shoes
 • kyrie irving shoes
 • kyrie shoes
 • kyrie 1 shoes
 • kyrie 1 shoes
 • irving shoes
 • kyrie 3
 • niek kyrie 3
 • kyrie 3 shoes
 • air max shoes
 • nike air max shoes
 • stuart weitzman boots
 • stuart weitzman shoes
 • stuart weitzman sale
 • stuart weitzman 5050
 • nike air max
 • durant jersey
 • kevin durant shoes
 • kd vii
 • kd 7
 • curry 3
 • curry 3 shoes
 • ua curry 3
 • curry 3 low
 • kobe bryant jersey
 • kobe bryant jerseys
 • kobe jerseys
 • UA Curry Low Shoes
 • kyrie 3
 • bryant jerseys
 • adidas porsche shoes
 • kyrie 3 shoes
 • adidas porsche design shoes
 • lebron james shoes
 • kobe shoes 2015
 • nike air shoes
 • nike air max shoes
 • kyrie 3
 • kyrie 3 shoes
 • nike kyire 3
 • australia ugg boots
 • ugg boots outlet
 • ugg outlet
 • ugg boots on sale
 • ugg boots australia
 • ugg boots for women
 • ugg boots cheap
 • cheap air max shoes
 • air max shoes
 • kd vii shoes
 • nba jerseys
 • kd shoes
 • kevin durant shoes
 • adidas zx flux
 • adidas zx
 • jordan retro/a>
 • adidas flux
 • cheap kd shoes
 • ultra boost
 • adidas ultra boost
 • kobe shoes nba
 • timberland shoes
 • timberland boots
 • timberland
 • timberland outlet
 • palladium boots
 • lebron soldier 10
 • lebron soldier
 • lebron soldier shoes
 • nike lebron soldier
 • air jordan retro/a>
 • cheap kobe shoes
 • soldier 10
 • kd shoes
 • kevin durant shoes
 • australia ugg boots
 • kevin durant shoes
 • jordan retro shoes
 • kd 7 shoes
 • ugg boots
 • kevin durant shoes mvp
 • porsche design shoes
 • adidas porsche design
 • adidas shoes
 • kevin bryant shoes
 • kd shoes store
 • kd 7
 • australia ugg
 • nba jerseys store
 • herve leger dresses
 • kobe shoes
 • kobe bryant shoes
 • kd shoes
 • kd sneaker
 • jeremy scott adidas
 • jeremy scott wings
 • jeremy scott shoes
 • js wings
 • lebron shoes
 • kobe shoes
 • kobe bryant shoes
 • Blake Griffin Shoes
 • 
  Duons Verkauf Breitling Replik-Uhren uk, Top-Qualit?t und 100% identisch mit dem Original. Wenn Sie eine Replik-Uhr zu finden, Willkommen zu unserem Speicher!Replik Schweizer Uhren zu verkaufen sind diejenigen, die verschiedene Funktionen ausfuhren konnen. Unser Shop bietet Replik Schweizer Uhren von Marken wie Rolex, Omega, ... Über seinen Onlineshop bietet der Händler Uhren Replicas sowie Stifte und Feuerzeuge an. Die Qualität ist gut bis sehr gut. Auch erhältlich sind Schweizer ...mit einem 39mm-weiten Edelmetall Fall ist die neue replica cellini der Smoking-to-the-Office-Suite von Rolex-Uhren. mehr formal als der Oyster Datejust hat die ...
 • gute replica uhren
 • top replica uhren
 • replique montre haut
 • chaussure de foot pas cher en ligne
 • replika ure rolex
 • Die attraktivsten replica uhren deutschland hoffen auf Ihre Aufmerksamkeit. Willkommen Einkauf von Deutschland uhren aus diesem zuverlässigen online ..A+Grade Rolex Sea-Dweller DeepSea 430ETA 99EUR A+Grade Rolex Submariner 431ETA 339EUR.Beste günstige replika uhren zum Verkauf. Warenkorb:0. Suche: .... Rolex Sea-Dweller Deepsea Mit Schweizer ETA-Struktur-Aktualisierte Version. EUR 196.20.Top Qualität Schweizer Replica Uhren Outlet online zum Verkauf. Schweizer Audemars Piguet Replica Uhren sind berühmt in ihrer Welt für seine Build machen ...